ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္း ကေျပာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး အေၾကာင္းကို မၽွေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္

ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းက ေျပာတဲ့ အခ်စ္ေရး…လက္ဖဝါးကိုၾကည့္ လိုက္ရင္ လကၡဏာေလးေတြ ရႈပ္ေထြးေန တာေတြ႕ရၿပီး လကၡဏာ ဆရာေတြ ကေတာ့အခ်စ္ေရး ဘဝနဲ႔ အလုပ္ အကိုင္ စတာေတြကို ေဟာေျပာ ႏိုင္ပါတယ္။

ေဗဒင္ရယ္လို႔ မဟုတ္ေပမယ့္ စာဖတ္သူတို႔ အတြက္အေပ်ာ္သေဘာ အေနနဲ႔ ႏွလုံးလမ္းေၾက ာင္း ကေျပာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး အေၾကာင္းကို မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္ …။

ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းက လက္ဖဝါးရဲ႕ အလည္ လက္သည္းရဲ႕ေအာက္ နားထိေရာက္ တဲ့ မ်ဥ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။

လက္ဝါးႏွစ္ဖက္ကို အတူတူစပ္လိုက္လို႔ ႏွလုံး လမ္းေၾကာင္းက လျခမ္း လိုပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ သြားလား ဒါမွမဟုတ္ တေျပးညီျဖစ္ သြားလားဆိုတာကို အရင္ၾကည့္ လိုက္ပါေနာ္ …။

လျခမ္း”ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းကေျပာတဲ့ အခ်စ္ေရး…သင္ဟာ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးရွိၿပီး စိတ္ဓါတ္ ခိုင္မာသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

သင္ဟာ ဆတ္ဆတ္ ထိမခံသူ ဟန္ေဆာင္တာမႀကိဳက္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ဖူးစာစုံတတ္ ပါတယ္ ။ အခ်စ္ေရးမွာ အခက္ခဲေတြႀကဳံေတြ႕ရ ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္းဒီအရာ ေတြ အားလုံးကို ေက် ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး မွာ အံ့ၾသစရာေတြ အျပည့္ျဖစ္ေန မွာပါ …။

တေျပးညီျဖစ္ေနျခင္း”ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းကေျပာတဲ့ အခ်စ္ေရး…သင္ဟာ အေနေအးတဲ့ သူျဖစပါတယ။

အလြယ္တကူ ေဒ သထြက္လြယ္ တဲ့သူမ်ိဳး မဟုတ္ ပါဘူ း။အျငင္းပြားမႈေတြ သိပ္မ ရွိဘဲ ေအးေဆး တည္ၿငိမ္တဲ့သူေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ပါတယ္ …မ်ဥ္းႏွစ္ခု ညီမေနျခင္း”

ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းကေျပာတဲ့ အခ်စ္ေရး…လက္ဖဝါးႏွစ္ဖက္ကို ဆက္လ္ိုက္ တဲ့အခါ မ်ဥ္းေၾကာင္းႏွစ္ဖက္က ဆက္မေနဘူး ညီမ ေနဘူးဆို ရင္ေတာ့သင့္ရဲ႕လ က္ တြဲေဖာ္ဟာသင့္ထက္ပိုၿပီးအသက္ႀကီးတဲ့သူ ပိုၿပီးရင့္က်က္တဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာသူတို႔ကိုယ္ သူတို႔အရမ္းကိုသိနားလ ည္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာလည္း သိပ္မဆန္းက်ယ္ပါဘူးသင္ဟာတျခားသူသင့္ကိုဘာေျပာမလဲသင့္ကို ဘယ္လိုထင္မလဲဆိုတဲ့ အေပၚသပ္ဂ႐ုစိုက္ေလ့ရွိ သူမဟုတ္ လို႔ပါပဲေနာ္ …။ ။ ခရက္ဒစ္

Zawgyi

ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းက ေျပာတဲ့ အခ်စ္ေရး…လက္ဖဝါးကိုၾကည့္ လိုက္ရင္ လကၡဏာေလးေတြ ရႈပ္ေထြးေန တာေတြ႕ရၿပီး လကၡဏာ ဆရာေတြ ကေတာ့အခ်စ္ေရး ဘဝနဲ႔ အလုပ္ အကိုင္ စတာေတြကို ေဟာေျပာ ႏိုင္ပါတယ္။

ေဗဒင္ရယ္လို႔ မဟုတ္ေပမယ့္ စာဖတ္သူတို႔ အတြက္အေပ်ာ္သေဘာ အေနနဲ႔ ႏွလုံးလမ္းေၾက ာင္း ကေျပာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး အေၾကာင္းကို မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္ …။

ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းက လက္ဖဝါးရဲ႕ အလည္ လက္သည္းရဲ႕ေအာက္ နားထိေရာက္ တဲ့ မ်ဥ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။

လက္ဝါးႏွစ္ဖက္ကို အတူတူစပ္လိုက္လို႔ ႏွလုံး လမ္းေၾကာင္းက လျခမ္း လိုပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ သြားလား ဒါမွမဟုတ္ တေျပးညီျဖစ္ သြားလားဆိုတာကို အရင္ၾကည့္ လိုက္ပါေနာ္ …။

လျခမ္း”ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းကေျပာတဲ့ အခ်စ္ေရး…သင္ဟာ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးရွိၿပီး စိတ္ဓါတ္ ခိုင္မာသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

သင္ဟာ ဆတ္ဆတ္ ထိမခံသူ ဟန္ေဆာင္တာမႀကိဳက္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ဖူးစာစုံတတ္ ပါတယ္ ။ အခ်စ္ေရးမွာ အခက္ခဲေတြႀကဳံေတြ႕ရ ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္းဒီအရာ ေတြ အားလုံးကို ေက် ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး မွာ အံ့ၾသစရာေတြ အျပည့္ျဖစ္ေန မွာပါ …။

တေျပးညီျဖစ္ေနျခင္း”ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းကေျပာတဲ့ အခ်စ္ေရး…သင္ဟာ အေနေအးတဲ့ သူျဖစပါတယ။

အလြယ္တကူ ေဒ သထြက္လြယ္ တဲ့သူမ်ိဳး မဟုတ္ ပါဘူ း။အျငင္းပြားမႈေတြ သိပ္မ ရွိဘဲ ေအးေဆး တည္ၿငိမ္တဲ့သူေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ပါတယ္ …မ်ဥ္းႏွစ္ခု ညီမေနျခင္း”

ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းကေျပာတဲ့ အခ်စ္ေရး…လက္ဖဝါးႏွစ္ဖက္ကို ဆက္လ္ိုက္ တဲ့အခါ မ်ဥ္းေၾကာင္းႏွစ္ဖက္က ဆက္မေနဘူး ညီမ ေနဘူးဆို ရင္ေတာ့သင့္ရဲ႕လ က္ တြဲေဖာ္ဟာသင့္ထက္ပိုၿပီးအသက္ႀကီးတဲ့သူ ပိုၿပီးရင့္က်က္တဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာသူတို႔ကိုယ္ သူတို႔အရမ္းကိုသိနားလ ည္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာလည္း သိပ္မဆန္းက်ယ္ပါဘူးသင္ဟာတျခားသူသင့္ကိုဘာေျပာမလဲသင့္ကို ဘယ္လိုထင္မလဲဆိုတဲ့ အေပၚသပ္ဂ႐ုစိုက္ေလ့ရွိ သူမဟုတ္ လို႔ပါပဲေနာ္ …။ ။ ခရက္ဒစ္