ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္လည္ပတ္ေနတုန္းျဖစ္တဲ့နကၡတ္ေဗဒနာရီႀကီး

Unicode

နာရီတစ္လုံးရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အထိ ၾကာရွည္မခံလွပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့နာရီႀကီးဟာဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ မပ်က္စီးပဲ လည္ပတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ Prague မွာရွိတဲ့ နကၡတ္ေဗဒနာရီႀကီးဟာ အလယ္ေခတ္ ၁၄၁၀ ခုႏွစ္တည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီနာရီႀကီးဟာ ကမာၻ႔ေရွးအက်ဆုံး နကၡတ္ေဗဒနာရီစာရင္းမွာ တတိယေနရာကို စာရင္း ဝင္ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနာရီႀကီးကိုဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့သူေတြကေတာ့နာရီပညာရွင္MikulášofKadaňနဲ႔သခ်ၤာနဲ႔နကၡတ္ေဗဒပါေမာကၡJanSindelတို႔ျဖစ္ပါတယ္၁၅၅၂ခုႏွစ္ေရာက္မွသာJanTaborskýဆိုသူနာရီပညာရွင္ကပထမလူရဲ႕အမွားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးနာရီႀကီးကိုျပန္လည္လည္ပတ္ေစႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၆၂၉ခုႏွစ္ နဲ႔ ၁၆၅၉ခုႏွစ္အတြင္းမွာ သစ္သား႐ုပ္ေတြကို ထပ္မံျဖည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈေတြကိုေတာ့ ၁၇၈၇ နဲ႔ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္ ေတြမွာ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေ႐ႊေရာင္႐ုပ္တုေတြထည့္သြင္းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ေမလ၇ရက္ေန႔မွာနာရီႀကီးပ်က္စီးမလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းခဲ့တဲ့ဂ်ာမဏီနာဇီတပ္ေတြဟာတင့္ကားေတြနဲ႔တစ္ၿမိဳ႕လုံးကိုဖ်က္စီးခဲ့တယ္။ ၿမိဳ႕လယ္အေဆာက္အအုံတခ်ိဳ႕ကိုဖ်က္စီးခံခဲ့ရလို႔ နာရီႀကီးနဲ႔ ျပကၡဒိန္ေပၚက ႐ုပ္တုေတြမီးေလာင္ခဲ့ရေပမယ့္ တစ္ခုလုံးေတာ့ပ်က္ စီးမသြားခဲ့ပါဘူး။

Orloj နာရီႀကီးရဲ႕ အႏွစ္ ၆၀၀ျပည့္ ေမြးေန႔ကို ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ ၊ ၂၀၁၀မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၊ အႏွစ္ ၆၀၅ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Crd

Zawgyi

နာရီတစ္လုံးရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အထိ ၾကာရွည္မခံလွပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့နာရီႀကီးဟာဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ မပ်က္စီးပဲ လည္ပတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ Prague မွာရွိတဲ့ နကၡတ္ေဗဒနာရီႀကီးဟာ အလယ္ေခတ္ ၁၄၁၀ ခုႏွစ္တည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီနာရီႀကီးဟာ ကမာၻ႔ေရွးအက်ဆုံး နကၡတ္ေဗဒနာရီစာရင္းမွာ တတိယေနရာကို စာရင္း ဝင္ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနာရီႀကီးကိုဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့သူေတြကေတာ့နာရီပညာရွင္MikulášofKadaňနဲ႔သခ်ၤာနဲ႔နကၡတ္ေဗဒပါေမာကၡJanSindelတို႔ျဖစ္ပါတယ္၁၅၅၂ခုႏွစ္ေရာက္မွသာJanTaborskýဆိုသူနာရီပညာရွင္ကပထမလူရဲ႕အမွားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးနာရီႀကီးကိုျပန္လည္လည္ပတ္ေစႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၆၂၉ခုႏွစ္ နဲ႔ ၁၆၅၉ခုႏွစ္အတြင္းမွာ သစ္သား႐ုပ္ေတြကို ထပ္မံျဖည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈေတြကိုေတာ့ ၁၇၈၇ နဲ႔ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္ ေတြမွာ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေ႐ႊေရာင္႐ုပ္တုေတြထည့္သြင္းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ေမလ၇ရက္ေန႔မွာနာရီႀကီးပ်က္စီးမလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းခဲ့တဲ့ဂ်ာမဏီနာဇီတပ္ေတြဟာတင့္ကားေတြနဲ႔တစ္ၿမိဳ႕လုံးကိုဖ်က္စီးခဲ့တယ္။ ၿမိဳ႕လယ္အေဆာက္အအုံတခ်ိဳ႕ကိုဖ်က္စီးခံခဲ့ရလို႔ နာရီႀကီးနဲ႔ ျပကၡဒိန္ေပၚက ႐ုပ္တုေတြမီးေလာင္ခဲ့ရေပမယ့္ တစ္ခုလုံးေတာ့ပ်က္ စီးမသြားခဲ့ပါဘူး။

Orloj နာရီႀကီးရဲ႕ အႏွစ္ ၆၀၀ျပည့္ ေမြးေန႔ကို ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ ၊ ၂၀၁၀မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၊ အႏွစ္ ၆၀၅ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Crd