ကိုယ္တိုင္မွာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိေနေသာ္လည္း စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အက်ႌေရွ႕တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲကာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရွာခဲ့ေသာ အဖိုးအိုတစ္ဦး

Unicode

ကိုယ္တိုင္မွာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိေနေသာ္လည္း စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အက်ႌေရွ႕တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲကာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရွာခဲ့ေသာ အဖိုးအိုတစ္ဦး

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ အသက္ ၆၂ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖိုးအိုတစ္ဦးသည္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ တာဝန္ယူရကာ ေန႔စဥ္ လမ္းမေပၚထြက္၍ ေနပူမိုး႐ြာမေရွာင္ ေစ်းေရာင္းစားေနရေသးသည္။

အဖိုးအိုသည္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ ေစ်းေရာင္းထြက္ရင္းက အသက္ရႉမဝတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတတ္၍ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္႔သယ္ေဆာင္မေနေတာ့ပဲ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲကာ ေရာင္ခ်ခဲ့သည္။

အဖိုးအိုသည္ ေရာဂါသည္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အိမ္မွာ ေကာင္းေကာင္း အနားယူခ်င္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးေတြရွိေသးတာေၾကာင့္ ဒုကၡမေရာက္ေစလို၍ ကိုယ္တိုင္ပဲအနစ္နာခံကာ ႀကိဳးစား႐ုန္ကန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

crd

Zawgyi

ကိုယ္တိုင္မွာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိေနေသာ္လည္း စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အက်ႌေရွ႕တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲကာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရွာခဲ့ေသာ အဖိုးအိုတစ္ဦး

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ အသက္ ၆၂ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖိုးအိုတစ္ဦးသည္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ တာဝန္ယူရကာ ေန႔စဥ္ လမ္းမေပၚထြက္၍ ေနပူမိုး႐ြာမေရွာင္ ေစ်းေရာင္းစားေနရေသးသည္။

အဖိုးအိုသည္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ ေစ်းေရာင္းထြက္ရင္းက အသက္ရႉမဝတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတတ္၍ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္႔သယ္ေဆာင္မေနေတာ့ပဲ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲကာ ေရာင္ခ်ခဲ့သည္။

အဖိုးအိုသည္ ေရာဂါသည္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အိမ္မွာ ေကာင္းေကာင္း အနားယူခ်င္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးေတြရွိေသးတာေၾကာင့္ ဒုကၡမေရာက္ေစလို၍ ကိုယ္တိုင္ပဲအနစ္နာခံကာ ႀကိဳးစား႐ုန္ကန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

crd