အေႂကြမရွိဘူးဟုဆိုကာ ခ်ိဳခ်ဥ္ေတြအၿမဲေပးေလ့ရွိသည့္ဆိုင္ရွင္ကို လိုခ်င္တာဝယ္ၿပီး ခ်ိဳခ်ဥ္ျဖင့္ ပိုက္ဆံရွင္းၿပီး ပညာျပန္ေပးခဲ့သည့္ အဖြားအိုတစ္ဦး

Unicode

စတိုးဆိုင္ကဲ့သို႔ အနည္းငယ္ႀကီးေသာ ေစ်းဆိုင္တိုင္းတြင္ အေႂကြမရွိတဲ့ ျပသနာဟာ ကမာၻတစ္ခုလုံးတြင္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။ အေႂကြမရွိသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ဆိုင္ရွင္တို႔ဟာ ခ်ိဳခ်ဥ္မ်ားကိုျပန္အမ္းေငြအေနျဖင့္ ေပးေလ့ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း အဖြားအိုတစ္ဦးဟာ သူမေစ်းဝယ္သည့္အခါတိုင္း အေႂကြးအမ္းတာကို ျပန္မရဘဲ ခ်ိဳခ်ဥ္ဘဲအၿမဲရေနခဲ့ပုံေပၚပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေစ်းဝယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လိုခ်င္သည့္ပစၥည္းအနည္းငယ္ကို ယူေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ေငြရွင္းေကာင္တာတြင္ ေငြရွင္းေသာအခါ ပိုက္ဆံမထုတ္ဘဲ ပလပ္စတစ္အိတ္ကေလးျဖင့္ထည့္လာေသာ ခ်ိဳခ်ဥ္ေတြကိုသာ ေပးေဆာင္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဖြား၏ ေစ်းဝယ္ရာတြင္ ပိုက္ဆံရွင္းလိုက္သည့္ပုံေၾကာင့္ အျခားေစ်းဝယ္သူမ်ားဟာလည္းအေတာ္ေလးသေဘာက်ေနခဲ့ပါတယ္။ဆိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ခ်ိဳခ်ဥ္အမ္းခဲ့ၿပီး ခ်ိဳခ်ဥ္ျဖင့္ဝယ္ယူတာကို လက္ခံေပးမွ တအားမွ်တမည္ဟု ထင္ျမင္မိေပသည္။

Crd

Zawgyi

စတိုးဆိုင္ကဲ့သို႔ အနည္းငယ္ႀကီးေသာ ေစ်းဆိုင္တိုင္းတြင္ အေႂကြမရွိတဲ့ ျပသနာဟာ ကမာၻတစ္ခုလုံးတြင္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။ အေႂကြမရွိသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ဆိုင္ရွင္တို႔ဟာ ခ်ိဳခ်ဥ္မ်ားကိုျပန္အမ္းေငြအေနျဖင့္ ေပးေလ့ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း အဖြားအိုတစ္ဦးဟာ သူမေစ်းဝယ္သည့္အခါတိုင္း အေႂကြးအမ္းတာကို ျပန္မရဘဲ ခ်ိဳခ်ဥ္ဘဲအၿမဲရေနခဲ့ပုံေပၚပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေစ်းဝယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လိုခ်င္သည့္ပစၥည္းအနည္းငယ္ကို ယူေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ေငြရွင္းေကာင္တာတြင္ ေငြရွင္းေသာအခါ ပိုက္ဆံမထုတ္ဘဲ ပလပ္စတစ္အိတ္ကေလးျဖင့္ထည့္လာေသာ ခ်ိဳခ်ဥ္ေတြကိုသာ ေပးေဆာင္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဖြား၏ ေစ်းဝယ္ရာတြင္ ပိုက္ဆံရွင္းလိုက္သည့္ပုံေၾကာင့္ အျခားေစ်းဝယ္သူမ်ားဟာလည္းအေတာ္ေလးသေဘာက်ေနခဲ့ပါတယ္။ဆိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ခ်ိဳခ်ဥ္အမ္းခဲ့ၿပီး ခ်ိဳခ်ဥ္ျဖင့္ဝယ္ယူတာကို လက္ခံေပးမွ တအားမွ်တမည္ဟု ထင္ျမင္မိေပသည္။

Crd