အသက္၂၅ႏွစ္အ႐ြယ္မွာပဲ ႏိုင္ငံျခားမွာ ထရပ္ကားေမာင္းသူအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ မိန္းကေလး

Unicode

အသက္၂၅ႏွစ္အ႐ြယ္မွာပဲ ႏိုင္ငံျခားမွာ ထရပ္ကားေမာင္းသူအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ မိန္းကေလး

မ်ားေသာအားျဖင့္ မိသားစုတစ္စုမွ လုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳရာအလုပ္အကိုင္တို႔သည္ မိဘတို႔ဧ။္ေျခရာအတိုင္း သားသမီးေတြလည္း လိုက္ၾကတာမ်ားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အသက္၂၅ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ထရပ္ကားေမာင္းေသာ မိဘႏွစ္ပါးဆီကေန ေလ့လာသင္ယူရင္း ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ႏွင့္ အထင္ႀကီးေလးစားဖြယ္ရာ ကားဒါ႐ိုက္ဘာတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးသည္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရွာခ်င္၍ ေဒသရွိစားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္ကာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ ဘြဲ႕ယူၿပီး မိသားစုဧ။္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျဖစ္ေသာ ထရပ္ကားေမာင္းႏွင္ျခင္းကို စၿပီးေလ့လာခဲ့သည္။

မိန္းကေလးသည္ အသက္၂၅ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ အေမရိကရွိ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး အႀကီးဆုံးပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ၅ခုေျမာက္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ကာ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရွာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိန္းကေလးဧ။္ထူးခြၽန္မႈေၾကာင့္ အမ်ားမွခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။

Crd

Zawgyi

အသက္၂၅ႏွစ္အ႐ြယ္မွာပဲ ႏိုင္ငံျခားမွာ ထရပ္ကားေမာင္းသူအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ မိန္းကေလး

မ်ားေသာအားျဖင့္ မိသားစုတစ္စုမွ လုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳရာအလုပ္အကိုင္တို႔သည္ မိဘတို႔ဧ။္ေျခရာအတိုင္း သားသမီးေတြလည္း လိုက္ၾကတာမ်ားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အသက္၂၅ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ထရပ္ကားေမာင္းေသာ မိဘႏွစ္ပါးဆီကေန ေလ့လာသင္ယူရင္း ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ႏွင့္ အထင္ႀကီးေလးစားဖြယ္ရာ ကားဒါ႐ိုက္ဘာတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးသည္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရွာခ်င္၍ ေဒသရွိစားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္ကာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ ဘြဲ႕ယူၿပီး မိသားစုဧ။္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျဖစ္ေသာ ထရပ္ကားေမာင္းႏွင္ျခင္းကို စၿပီးေလ့လာခဲ့သည္။

မိန္းကေလးသည္ အသက္၂၅ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ အေမရိကရွိ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး အႀကီးဆုံးပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ၅ခုေျမာက္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ကာ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရွာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိန္းကေလးဧ။္ထူးခြၽန္မႈေၾကာင့္ အမ်ားမွခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။

Crd